Det är viktigt att dina uppgifter är uppdaterade. Då får du meddelanden om aktuella händelser av oss och vi kan betjäna dig på bästa möjliga sätt. På den här sidan får du anvisningar om hur du uppdaterar uppgifterna i e-tjänsten.

Kontrollera dina medlemsuppgifter i Tehys e-tjänst. Logga in i e-tjänsten med dina nätbankskoder eller med mobilcertifikat. Du kan också logga in med ditt medlemsnummer och lösenord. Medlemsnumret hittar du på ditt mobila medlemskort eller på baksidan av tidskriften Tehy.

Kontrollera dina kontaktuppgifter och uppdatera vid behov

  • Genom att klicka på ”Uppdatera dina uppgifter” kan du kontrollera och uppdatera dina kontaktuppgifter. När uppgifterna är korrekta, klicka på ”Spara”. (Spara)
  • Det är särskilt viktigt att kontrollera att telefonnumret är i formatet 0401234567 utan specialtecken (+,/,-), mellanslag eller kod +358.
  • I punkten E-post 1 är det bra att ha en personlig e-postadress. I punkten E-post 2 kan man ange till exempel en arbetsrelaterad e-postadress.

Kontrollera dina arbetsplatsuppgifter och uppdatera vid behov

Det är viktigt att dina arbetsgivar- och arbetsplatsuppgifter är korrekta. Dessa uppgifter kontrollerar du så här:

  • Klicka på ”Meddela om en ny arbetsplats” i menyn Genvägar.
  • Kontrollera att arbetsgivar- och arbetsplatsuppgifterna är korrekta.
  • Ange alla tillfälliga jobb i fliken Extra arbete.
  • Om det i arbetsplatsförteckningen finns föråldrade uppgifter om anställningsförhållanden som redan upphört, avsluta dem genom att klicka på ”Avsluta anställningsförhållande”. (Avsluta anställningsförhållande)