Arbetsgivaren får beordra arbetstagaren att utföra nödarbete endast vid en oförutsägbar händelse då liv, hälsa, egendom eller miljön är i omedelbar fara. Exempel på en sådan är naturkatastrofer och storolyckor. Kriterierna för nödarbete uppfylls inte om det råder personalbrist under ett arbetsskift eller det är fråga om en stridsåtgärd man meddelat om på förhand.

Det går att avvika från förordningarna om övertidsarbete och vilotid om det är fråga om nödarbete. Man får beordra arbetstagaren att utföra nödarbete i högst två veckor, och endast i den utsträckning det är nödvändigt. 

Arbetstidslagen 19 §

Det är brottsligt att beordra arbetstagaren att utföra nödarbete i onödan

Arbetsgivaren måste utan dröjsmål meddela regionförvaltningsverket om nödarbetet. Till anmälan fogas ett utlåtande av förtroendemannen. Utifrån anmälan fattar regionförvaltningsverket i efterhand beslut om kriterierna för nödarbete uppfylls.

Det kan vara en straffbar handling för arbetsgivaren eller arbetsgivarens representant att beordra arbetstagaren att utföra nödarbete som strider mot arbetstidslagen. Om det inte finns en lagenlig motivering för nödarbetet kan man dömas till böter för det.

Om du misstänker att arbetsgivaren beordrar arbetstagaren att utföra nödarbete utan grund, anmäl detta utan dröjsmål till din förtroendeman.

*

Sjukskötare beordrades att utföra olagligt nödarbete – Tehy gjorde en brottsanmälan om ärendet

”Alla arbetsgivare borde veta att en lagenlig strejk inte är en grund för nödarabete. Det är brottsligt att beordra arbetstagare att utföra olagligt nödarbetenödarbete”, påminner Tehys chef för juridiska tjänster Kari Tiainen.