Boken Nyrkkisääntö

Boken Nyrkkisääntö beskriver vardagen inom social- och hälsovårdsbranschen. Den berättar om våldet och dess konsekvenser. Redaktör för boken är Jenny Rostain och boken är en del av Tehys kampanj mot våld.

Materialet till boken har samlats från Tehys enkätundersökning. I den elektroniska enkäten på Tehys webbplats lämnades över 500 berättelser. Drygt 170 av dessa valdes till boken.

Boken berättar om erfarenheter av våld bland yrkespersoner inom social- och hälsovårdsbranschen. Erfarenheterna ska dock inte generaliseras eller jämföras direkt med alla som arbetar inom vårdbranschen, eftersom varje erfarenhet alltid är individuell. Boken kan ändå anses som en beskrivning av en stor grupps erfarenheter.

Boken publiceras senare, i oktober 2023, och den skickas till beslutsfattare. Boken ges även ut som ljudbok i Spotify.