Som medlem i Tehy har du tillgång till förbundets alla tjänster. Om du har frågor om dina egna arbetsvillkor kan din arbetsplats egen förtroendeman hjälpa dig. Du kan vända dig till hen i alla frågor som gäller din anställning.

Tehys förtroendemän ger gedigen trygghet på arbetsplatsen. De är också själva yrkesutbildade inom social- och hälsovårdsbranschen och känner till just dina arbetsvillkor. Förtroendemannen övervakar på arbetsplatsen att kollektivavtalet och arbetslagstiftningen iakttas. Hen ger råd och stöd åt våra medlemmar vid problem och när ändringar sker vid arbetsplatsen, samt förhandlar med arbetsgivaren om ärenden som berör personalen.

Om din arbetsplats inte har en förtroendeman kan du få personlig hjälp av Tehys anställningsrådgivning. Du kan ta kontakt antingen per telefon eller genom att skicka en fråga genom e-tjänsterna.

Som medlem i Tehy behöver du inte ensam ta reda på om din lön betalats ut rätt, om en uppsägning är olaglig eller om dina arbetsvillkor är i skick.

Läs mer i Tehys arbetslivsguide.