Som medlem i Tehy behöver du inte ensam ta reda på om din lön betalats ut rätt, om en uppsägning är olaglig eller om dina anställningsvillkor är i skick! Om du har frågor gällande dina anställningsvillkor, kontakta förtroendemannen på din egen arbetsplats. Du kan också skicka ett meddelande till våra experter.

 Tehys förtroendemän ger gedigen trygghet på arbetsplatsen. De är också själva yrkesutbildade inom social- och hälsovårdsbranschen och känner till just dina anställningsvillkor. Förtroendemannen övervakar att kollektivavtalet och arbetslagstiftningen iakttas på arbetsplatsen. Hen ger råd och stöd vid problem och när det sker ändringar vid arbetsplatsen, samt förhandlar med arbetsgivaren om ärenden som berör personalen.

Förtroendemannens kontaktuppgifter

Du hittar kontaktuppgifterna till din egen förtroendeman genom att logga in på e-tjänsten.

Om din arbetsplats inte har någon förtroendeman

Om din arbetsplats inte har en förtroendeman kan du få hjälp av Tehys anställningsrådgivning. 

  • Skicka oss ett meddelande via e-tjänsten. Våra experter svarar på dina frågor.
  • Du kan även ringa till vår telefontjänst om det är något du funderar på gällande ditt anställningsförhållande. 

Svar på många frågor kan också hittas i arbetslivsguiden som finns här på Tehys webbsida. I arbetslivsguiden hittar du svar på de vanligaste frågorna gällande lön, arbetsskift, uppsägning och semester. Det är alltså bra att kika i arbetslivsguiden och kolla om du hittar svaret där!

Vi känner till kollektivavtalens innehåll och vet hur de ska tolkas och tillämpas i anställningsförhållanden. En sådan här expertis finns ingen annanstans!

Kolme hoitajaa pukemassa suojavaatteita päälle.

Hur löser man meningsskiljaktigheter gällande anställningsförhållandet?

Först försöker man alltid lösa situationen genom en diskussion mellan förpersonen och arbetstagaren. Om det inte hittas någon lösning finns det en viss förhandlingsordning som man sedan följer.