Tehys ledarskapsskola stöder Tehys chefer och arbetsledare. Även en mentor deltar i att hjälpa med chefens lärande.

Tehys ledarskapsskola hålls på nätet och inkluderar fem närundervisningsdagar. 
Utbildningens innehåll

  • Kunskapsbas för arbetsledaren: vad behöver en arbetsledare veta om arbetsledaruppgiften, människan, gruppens verksamhet och organisationen?
  • Ledarskap: att bygga sitt eget ledarskap, att bygga framtiden som planerat, klienter, processer, personal och ekonomi.
  • Dagligt ledarskap i praktiken: påverkan, ledarskapsträning, inskolning, utvecklingssamtal, möten, problemlösning, ledarskap på distans och professionellt ledarskap.
  • Utveckling och stödformer i arbetsledararbetet.

Deltagarna i utbildningen får hjälp av Tehys nätverk av mentorer. I ledarskapsskolan stöder mentorerna utvecklingen av arbetsledarnas och chefernas ledarskap. De stöder också framgången i studierna. De mentorspecifika grupperna träffas alltid mellan närstudiedagarna.

Den teoretiska ramen för utbildningen är handboken Käsikirja ammattimaiseen esimiestyöhön (Surakka & Laine). Därtill bekantar vi oss med aktuell litteratur och forskning om ledarskap.

Alla tehyiter med olika nivåer av arbetsledar- och ledarskapsuppgifter kan söka till Tehys ledarskapsskola. Man söker till ledarskapsskolan på vårarna.