Rättshjälp är en betydande medlemsförmån. Om rättshjälp beviljas blir det inte ekonomiska utgifter eller risker för en medlem i Tehy.

Iloinen nainen

Arbetsgivaren upphävde arbetsförhållanden: skötare fick 7 000–10 000 euro i ersättningar

Tammerfors stad borde ha anställt arbetstagare från Pihlajalinna som gamla arbetstagare när staden tog över ett serviceboende med heldygnsomsorg. Fyra skötare fick var och en cirka 7 000–10 000 euro i ersättning för ogrundad upphävning av arbetsavtal. Tehys rättstjänst hade hand om ärendet.
Läs mer om fallet (på finska)
 

En av våra mest betydande medlemsförmåner den rättshjälp vi erbjuder. Vem som helst kan råka ut för en situation i arbetslivet när man behöver stöd. Det kan handla om uppsägning, fel utbetald lön, att bli offer för brott eller misstänkt för brott i arbetet. Tehys rättstjänst sköter ett flertal tviste- och brottmål varje år. 

Medlemmar i Tehy har ingen ekonomisk risk, eftersom vi svarar för alla rättegångskostnader ända till högsta domstolen om det behövs. De flesta andra förbund har inte motsvarande rättshjälp. Vår rättshjälp är oersättligt värdefull för de som behöver den.
 

Vi förhandlar om arbetsvillkor

Medlemmar i Tehy får rådgivning i frågor och problem som gäller arbetsförhållandet. Det är en tjänst som du inte kan få någon annanstans! Vi har kännedom om branschens kollektivavtal. 

Iloinen hoitaja

Bli medlem i Tehy

Medlemskapet ger dig trygghet i arbetslivet. Förtroendemannen och Tehys experter hjälper dig med frågor beträffande anställningen. Som medlem får du också fina medlemsförmåner, såsom försäkringar som tillhör arbetet och rättshjälp.