Arbetstagaren behöver inte och är inte förpliktigad att utföra arbete under sin sjukledighet. Arbetstagaren och arbetsgivaren kan ändå komma överens om att arbetstagaren ska utföra arbete under sin sjukledighet, om arbetstagaren inte är helt arbetsoförmögen.

Det är också möjligt att arbetstagaren återfår arbetsförmågan innan sjukledigheten enligt läkarintyget upphör. I sådana fall kan arbetstagaren och arbetsgivaren komma överens om att arbetstagaren återvänder till arbetet tidigare.

Om arbetstagaren och arbetsgivaren kommer överens om att arbetstagaren ska arbeta under sjukledigheten, tillämpas samma arbetsvillkor som normalt. Sjukledigheten har ingen inverkan på exempelvis försäkringar, utan dessa gäller på samma sätt som före sjukledigheten.

Om en läkare har konstaterat att arbetstagaren är helt arbetsoförmögen, är arbetstagaren inte skyldig att infinna sig på arbetsplatsen. Arbetstagaren anses å andra sidan inte vara helt arbetsoförmögen om läkarintyget endast anger faktorer som begränsar arbetsförmågan. I sådana fall är arbetstagaren skyldig att utföra de arbetsuppgifter som man avtalat om i arbetsavtalet i den mån som arbetsförmågan tillåter.

Partiell sjukledighet

Det är möjligt för en anställd att börja arbeta deltid efter en lång sjukledighet och vara sjukledig resten av tiden. I sådana fall får arbetstagaren sin normala lön för den tid han eller hon arbetar och partiell sjukdagpenning från FPA för resten av tiden.

Partiell sjukledighet kräver alltid att arbetstagaren och arbetsgivaren avtalar om att arbetstagaren kan återvända till arbetet på deltid.

Detta avtal är tidsbestämt, och när den avtalade tiden är slut har arbetstagaren rätt att återgå till den arbetstid som gällde före sjukledigheten.

Vid överenskommelse om deltidssjukledighet är det bra att notera att deltidssjukledighet på sommaren kan ha en minskande effekt på semesterlönen.