Arbetsplatsvåld inom social- och hälsovården

Var tredje tehyit har upplevt fysiskt våld eller hot om våld i sitt arbete.

Med arbetsplatsvåld avses att en arbetstagare blir föremål för fysiskt våld eller hot om våld när han eller hon utför sina arbetsuppgifter. Det kan vara fråga om fysiskt våld såsom fasthållning, slag, sparkar, klösning eller i extrema fall användning av vapen.

Arbetsplatsvåld kan också ha formen av hot, hotfullt beteende eller trakasserier.

Arbetsplatsvåld bör inte förringas. Om det förekommer våld eller hot som absolut inte kan godtas, måste arbetsgivaren anmäla saken till polisen eller hjälpa arbetstagaren att göra en polisanmälan.

Att förutse arbetsplatsvåld

Arbetsgivaren ska identifiera och utreda riskfaktorer som kan leda till arbetsplatsvåld och bedöma deras betydelse för arbetstagarnas säkerhet. I bedömningen av risken för arbetsplatsvåld

  • utreder man om risken för våld är normal eller högre än normalt eller om det föreligger en uppenbar risk för våld.
  • tar man hänsyn till statistisk information om hur ofta våldsamma situationer förekommer inom branschen eller i ifrågavarande arbetsuppgift.
  • utreder man om det finns faktorer i arbetet som ökar risken för våld.

Vid bedömningen kan man gärna ta hjälp av arbetsplatsens arbetarskyddspersonal och vid behov utomstående experter från exempelvis företagshälsovården.

Våld och hot om våld försämrar arbetshälsan och belastar arbetstagarna på ett skadligt sätt, även om det sällan medför fysiska skador.