Image text
Foto: iStock

Om arbetsplatsen regelbundet sysselsätter minst tio arbetstagare ska man välja en arbetarskyddsfullmäktig och två vice fullmäktige.

Arbetarskyddsfullmäktige och vice fullmäktige är arbetstagarnas representanter i frågor som gäller arbetarskydd. De deltar i

  • beredning av frågor som berör arbetarskydd samt beslutsfattande i sådana frågor
  • arbetsplatsinspektioner.

Arbetarskyddsfullmäktige har rätt att få den information de behöver för att sköta sin kärnverksamhet.

Arbetarskyddskommission

En arbetsplats som regelbundet sysselsätter minst 20 arbetstagare ska ha en arbetarskyddskommission.

Man kan även upprätta en arbetarskyddskommission på mindre arbetsplatser. I arbetarskyddskommissionen ingår representanter för arbetsgivaren, arbetstagaren och befattningshavarna. Den upprättas för en period på två år.

Arbetarskyddskommissionen behandlar arbetarskyddsfrågor som berör hela arbetsplatsen.

Arbetarskyddsombud

I samarbete med arbetarskyddet på arbetsplatsen kan förutom en arbetarskyddsfullmäktig även arbetarskyddsombud väljas till att representera personalen. Arbetarskyddsombudet verkar samtidigt till stöd för arbetarskyddsfullmäktige inom sitt arbetsfält.

Förbundens avtal för respektive bransch styr valet av och rollen för arbetarskyddsombuden inom samarbetet för arbetarskyddet. Uppgifterna för arbetarskyddsombuden och deras verksamhetsområde avtalas lokalt på arbetsplatsen. De väljs vid valet av arbetarskyddsfullmäktig eller på något annat lämpligt sätt.

Arbetarskyddsval

Valen av arbetarskyddsfullmäktige, vice fullmäktige och arbetarskyddskommissionen ska ordnas på ett sådant sätt att alla anställda på arbetsplatsen har möjlighet att delta.

Både den privata och den offentliga sektorn har riktlinjer för hur arbetarskyddsvalen ska gå till, och man ska följa de riktlinjer som gäller för den egna branschen.

Val av personal för arbetarskyddssamarbete

Anmäl arbetarskyddspersonal till Tehy

Uppgifterna om arbetsplatsen arbetarskyddspersonal anmäls med denna blankett till Tehy.