Tehy, SuPer och Erto: Förhandlingarna om kollektivavtalet för den privata hälsoservicebranschen fortskrider inte – strejkvarning för arbete med avbildning

Fackföreningarna Tehy, SuPer och Erto, dvs Sote rf, har utfärdat en strejkvarning för arbete med avbildning vid Mehiläinen, Terveystalo, Pihlajalinna och Synlab. Strejken kommer att pågå under en dag, tisdagen den 28.5.2024, mellan kl. 00:01 och 23:59.

Anledningen till strejkvarningen är att förhandlingarna om kollektivavtalet för den privata hälsoservicebranschen (TPTES) inte fortskrider. Förhandlingarna som inleddes i början av mars försvåras av de olika åsikterna hos Tehy, SuPer och Erto och arbetsgivaren, dvs. Välmåendebranschen Hali, vad gäller nivån på löneökningarna. Sote rf anser att det låga förslag om löneökning som arbetsgivaren föreslår är ohållbart.

– Arbetsgivarens löneförslag ligger till och med under EK:s allmänna linje. Det kan vi inte acceptera, förklarar Tehys förhandlingschef Vappu Okkeri.

Högre löneökningar behövs, eftersom tabellönerna inom Hälsoservicebranschen är betydligt lägre än Sote-avtalets minimilöner inom den offentliga sektorn. Löneskillnaderna har ökat ytterligare sedan reformen av social- och hälsovårdens lönesystem inleddes i februari.

De uppgiftsspecifika lönerna vid till exempel Mehiläinen Länsi-Pohja är 200–350 euro lägre än i Lapplands välfärdsområde vad beträffar alla uppgifter, såsom intensivvård, akutvård och förlossning. Vid Mehiläinen Länsi-Pohja motsvarar lönen för en sjukskötare eller barnmorska lönen för en närvårdare i Lapplands välfärdsområde.

– Närvårdarnas löner har också stagnerat jämfört med lönerna inom den offentliga sektorn, konstaterar Pia Zaerens, SuPers förhandlingschef.

Risk för ogrundad konkurrensfördel

Eftersom Finlands regering planerar att öka de privata hälsovårdstjänsterna finns det risk för att den låga lönenivån inom den privata hälso- och sjukvårdssektorn blir en ogrundad konkurrensfördel, menar Tehys Vappu Okkeri.

– Lönerna inom den privata hälso- och sjukvården måste korrigeras. Löneskillnaderna måste korrigeras på ett kontrollerat sätt, och vi förväntar oss inte att förändringen ska ske över en natt, konstaterar Soile Lindstedt, organisationschef på Erto ry.

Sote rf vill påminna om att den privata sektorn har bra och moderna arbetsgivare. Men arbetsvillkoren, såsom lön, arbetstid och arbetsförhållanden, måste korrigeras.

Detaljerad information om strejkobjekten finns på webbplatsen.

Mer information: 

Tehys förhandlingschef Vappu Okkeri, [email protected], tfn 0400-913 230.
SuPers förhandlingschef Pia Zaerens, [email protected], tfn 050-385 8042
Erto ry:s organisationschef Soile Lindstedt, [email protected], tfn 040-723 6906