Parterna i förhandlingarna om prehospitala akutsjukvårdens servicebransch träffades

Förhandlingarna om arbetsvillkoren inom kollektivavtal för den prehospitala akutsjukvården har fortsatt idag. En överenskommelse om löneökningar har fortfarande inte nåtts.

Tehy förhandlar om prehospitala akutsjukvårdens kollektivavtal med Välfärdsbransch HALI rf och Finlands ambulansförbund SSK rf.

Förhandlingarna fortsätter nästa vecka.