Förtroendemannen är arbetstagarnas representant och stöd, men också en viktig samarbetspartner för arbetsgivaren.​

Förtroendemannen vet hur arbetsplatsens vardag ser ut. Hen utvecklar och tar saker framåt tillsammans med personalen och arbetsgivaren. Förtroendemannen fungerar som en förändringskraft på arbetsplatsen och inspirerar även andra att delta i utvecklingen av arbetsgemenskapen.

Förtroendemannen är arbetstagarnas representant och stöd, men också en viktig samarbetspartner för arbetsgivaren. Som bäst underlättar samarbetet både arbetsgivarens och arbetstagarnas arbete: saker sköts smidigt och lösningsorienterat.

Titta på videon

Enligt arbetsgivarens representanter Minttu och Marjaterttu är tehyiternas förtroendemän kunniga sparringpartner som det är ett nöje att samarbeta med.

 

En förtroendeman för tehyiterna

  • förhandlar med arbetsgivaren om anställningsfrågor
  • förhandlar om lokala avtal
  • kan samtala och strävar genuint efter att bygga ett fungerade samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare
  • fungerar som en sammankopplande länk mellan arbetstagarna och arbetsgivaren
  • fungerar som en informationsförmedlare om frågor som rör personalen
  • förbättrar arbetsplatsens gemenskap
  • förbättrar arbetsgemenskapens arbetshälsa och atmosfär
  • fungerar som en förändringskraft, som aktiverar även andra att utveckla sin arbetsplats.
  • är kompetent och har sakkunskap: Tehy erbjuder kontinuerligt kvalitetsutbildning för förtroendemän.
Luottamusmies

Förtroendemannavalet inom den privata sektorn

Inom den privata sektorn väljs förtroendemannen i enlighet med kollektivavtalet och antingen Tehys eller TSN rf:s valinstruktioner.

Luottamusmies

Förtroendemannavalet inom den offentliga sektorn

Inom den offentliga sektorn representeras tehyiterna alltid av en förtroendeman som är medlem i Tehy. Fackavdelningen ansvarar för förtroendemannavalet.