Anmälan om sjukfrånvaro

Arbetstagaren ska informera arbetsgivaren om sjukledigheten genast då det är möjligt. Sjukanmälan ska göras i enlighet med arbetsplatsens riktlinjer och praxis.

Om arbetsgivaren kräver att man i sjukdomsfall ska ringa till förmannen, ska arbetstagaren följa denna instruktion. Att exempelvis skicka ett sms ett e-postmeddelande räcker då inte.