Image text
Kuva: IStock

Arbetstagaren ska informera arbetsgivaren om sjukledigheten genast då det är möjligt.

Sjukanmälan ska göras i enlighet med arbetsplatsens riktlinjer och praxis. Om arbetsgivaren kräver att man i sjukdomsfall ska ringa till förmannen, ska arbetstagaren följa denna instruktion. Att exempelvis skicka ett sms ett e-postmeddelande räcker då inte.

Hantering av sjukledighetsintyg

Information om sjukledigheter och orsakerna till dessa räknas som känsliga personuppgifter. Den ska hanteras på ett sådant sätt att obehöriga inte får tillgång till den.

Information om arbetstagarnas sjukledigheter får endast hanteras av personer som måste hantera dem exempelvis för att kunna utreda om arbetstagaren ska få lön under sjukledigheten. Till dessa personer räknas vanligen de närmaste förmännen.

Arbetsgivaren måste på förhand utse de personer som hanterar information om sjukledigheter. Läkarintyg som lämnas in av anställda ska förvaras så att utomstående inte har tillgång till dem.