Hälsotjänstbranschens förhandlingar fokuserar på löneförhöjningar

Förhandlingarna om kollektivavtalet för den privata hälsovårdssektorn fortsatte fredagen den 26 april. Sote ry presenterade sina löneförhöjningsmål för arbetsgivaren, och parterna diskuterade även arbetsgivarens syn på nivån på löneförhöjningarna.

Förhandlingarna fortsätter måndagen den 29 april.

Sote rf och Välfärdsbranschens centralorganisation HALI rf förhandlar om det allmängiltiga kollektivavtalet för hälso- och sjukvårdsbranschen, avtalsperioden löper ut den 30.4.2024.