Arbetsgivaren måste behandla alla sina anställda jämlikt. Ingen får diskrimineras på grund av graviditet eller familjeledighet. Arbetsgivaren får inte säga upp en arbetstagare på grund av att arbetstagaren tänker vara familjeledig.

Om arbetsgivaren exempelvis låter bli att förnya ett visstidsavtal eller säger upp en arbetstagare efter att ha fått höra att arbetstagaren vill ta ut familjeledighet, kan misstanke om diskriminering väckas.

Vid misstanke om diskriminering måste arbetstagaren påvisa att hen har hamnat i en sämre ställning på grund av graviditeten eller familjeledigheten. För att fria sig från misstanken om diskriminering måste arbetsgivaren påvisa att hens agerande beror på något annat legitimt skäl än arbetstagarens graviditet eller familjeledighet. I praktiken betyder detta till exempel att arbetsgivaren gör det troligt att arbetstagarens anställning inte skulle ha fortsatt även om hen inte hade varit på familjeledighet.

Om arbetstagaren har diskriminerats på grund av graviditet eller familjeledighet har hen rätt att få ekonomisk ersättning från arbetsgivaren för diskriminering i strid med jämställdhetslagen. Skadeståndet är vanligtvis flera tusen euro och skattefritt. Om du misstänker att du har diskriminerats på grund av graviditet eller familjeledighet bör du kontakta din förtroendeman eller Tehys intressebevakning omedelbart. Ett åtal om diskriminering får inte väckas om det gått mer än två år sedan diskrimineringen har ägt rum. Vid rekryteringsdiskriminering är denna åtalstid ett år.