Diskriminering på grund av utnyttjande av familjeledighet

Arbetsgivaren måste behandla alla sina anställda jämlikt. Ingen får diskrimineras på grund av graviditet eller familjeledighet.

Arbetsgivaren får inte säga upp en arbetstagare på grund av att arbetstagaren tänker vara familjeledig.

Om arbetsgivaren exempelvis låter bli att förnya ett visstidsavtal eller säger upp en arbetstagare efter att ha fått höra att arbetstagaren vill ta ut familjeledighet, kan misstanke om diskriminering väckas.

Vid misstanke om diskriminering måste arbetstagaren påvisa att han eller hon har hamnat i en sämre ställning på grund av graviditeten eller familjeledigheten. För att fria sig från misstanken om diskriminering måste arbetsgivaren påvisa att hans eller hennes agerande beror på något annat legitimt skäl än att arbetstagaren är gravid eller vill ta ut familjeledighet.