En anställd som måste resa på grund av arbetet har vanligtvis rätt till ersättning för sina resekostnader. Det finns bestämmelser i kollektivavtalen för ersättning av resekostnader.

Om arbetstagaren måste resa på grund av arbetet är arbetsgivaren vanligtvis skyldig att ersätta kostnaderna som uppstått av resan. Ersättningar för resekostnader kan inkludera till exempel

  • kilometerersättning
  • färdbiljetter
  • dagtraktamente
  • måltidsersättningar.

Ersättningarna är skattefria.

Resor mellan hem och arbete är inte berättigade till ersättning för resekostnader. Om den anställda beordras att börja arbeta utanför sin primära arbetsplats, är arbetstagaren berättigad till ersättning för extra resekostnader.

Det exakta ersättningsbeloppet för resekostnader beror på kollektivavtal. Den kommunala sektorn och välfärdsområdena har sina helt egna bestämmelser om resekostnader. Den privata sektorn har ofta hänvisat till skattemyndigheternas beslut om kostnadernas maximala belopp eller de statliga resereglerna.