Omfattningen av arbetstagarens rätt till föräldraledighet beror på huruvida familjeledigheten omfattas av den nya familjeledighetslagstiftningen, som träder i kraft 1.8.2022, eller den gamla familjeledighetslagstiftningen.

Den nya familjeledighetslagstiftningen tillämpas om barnets beräknade födelsedatum är 4.9.2022 eller senare, eller om adoptivbarnet tas i vård 31.7.2022 eller senare.

Den gamla familjeledighetslagstiftningen tillämpas om den beräknade tidpunkten för barnets födelse är före 4.9.2022 eller adoptivbarnet tas i vård före 31.7.2022. Oberoende av den beräknade tidpunkten för barnets födelse tillämpas den gamla familjeledighetslagstiftningen om barnet föds och rätten till föräldradagpenning börjar före 1.8.2022.