Föräldraledigheten börjar omedelbart efter att moderskapsledigheten tagit slut. Maximitiden för föräldrapenning och föräldraledighet är 158 vardagar. Som vardagar räknas måndag till lördag, med undantag för söckenhelger.

Barnets föräldrar har rätt att ta ut föräldraledigheten i en eller två perioder. Minimilängden för en period är 12 vardagar. Båda föräldrarna kan inte vara föräldralediga samtidigt, så de måste komma överens om vem som ska vara föräldraledig.

Om föräldrarna får fler än ett barn på en gång förlängs föräldraledigheten med 60 vardagar för varje barn utöver det första.

Arbetsgivaren är inte skyldig att betala ut lön under föräldraledigheten. Semester intjänas under föräldraledigheten. Inom den kommunala sektorn intjänas semester under hela föräldraledigheten. Inom den privata sektorn varierar periodens längd beroende på kollektivavtal.

Partiell föräldraledighet

Om båda föräldrarna är föräldralediga samtidigt är det fråga om partiell föräldraledighet.

För att partiell föräldrapenning ska betalas ut krävs att båda föräldrarna tar hand om barnet själva. Dessutom förutsätts att både modern och fadern har avtalat med sina respektive arbetsgivare om partiell föräldraledighet. Arbetstiden och lönen ska vara minst 40–60 procent av en heltidsanställd arbetstagares arbetstid och lön.

En partiell föräldraledighet måste vara i minst två månader utan avbrott. En partiell föräldraledighet kan exempelvis ordnas så att föräldrarna tar hand om barnet varannan dag eller varannan vecka. Man kan också göra så att den ena föräldern arbetar på förmiddagarna och den andra på eftermiddagarna, så att en förälder alltid är hemma och tar hand om barnet.