Studerandes lön kan vara lägre på grund av att utbildning saknas. Som regel kan lönen för studerande vara högst 10 procent lägre än den kollektivavtalsenliga minimilönen.

Studerandes lön inom offentliga sektorn

Enligt AKTA, VÄLKA och SH-avtalet får man sänka lönen med högst tio procent på grund av avsaknad av kompetens. Studerandes minimilön är således 90 procent av uppgiftens grundlön. 

Som grund för den uppgiftsbaserade lönen ligger alltid uppgiftens svårighetsgrad. Om en studerande utför precis samma arbete som de andra ska den uppgiftsbaserade lönen vara lika och man kan inte tillämpa avdrag på grund av avsaknad av kompetens. 

När en studerande utexamineras medan hen arbetar inom den kommunala sektorn eller inom välfärdsområdet, ska lönen från och med början av följande månad höjas till full lön.

Studerandes lön inom privata sektorn

Inom privata sektorn varierar praxis mellan olika kollektivavtalsområden. I allmänhet kan studerandes lön vara högst 10 procent lägre än kollektivavtalets minimilön. I praktiken varierar den procent med vilken lönen sänks mellan olika arbetsgivare. 

Man ska alltid komma överens om lönen och eventuella avdrag på förhand. Ofta beror storlekens avdrag på mängden studiepoäng.

Efter att man avlagt examen ska lönen höjas till rätt nivå. Efter att man avlagt examen ska man skicka betyget till arbetsgivaren. 

Lön för läroavtalsstuderande

Kollektivavtalen innehåller bestämmelser om lönerna för läroavtalsstuderande. I allmänhet kan lönen vara högst 15 procent lägre än lönen för uppgiften i fråga.

Enligt kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen får man dock inte sänka en läroavtalsstuderandes lön, om han eller hon har arbetat med samma arbetsuppgifter hos samma arbetsgivare innan läroavtalsutbildningen inleddes.

Inom den kommunala sektorn och välfärdsområdena fastställs lönen för läroavtalsstuderande normalt enligt samma principer som lönen för andra studerande. Den kan alltså vara högst 10 procent lägre än den lön som en behörig person får.

Anställningsrådgivning för våra medlemmar

Vi känner till kollektivavtalens innehåll och vet hur de ska tolkas och tillämpas i anställningsförhållanden. En sådan här expertis finns ingen annanstans! Som tehyit kan du kontakta förtroendemannen eller Tehys experter.