Löner för studerande

Studerande kan få lägre lön eftersom de inte är färdigutbildade. Som regel kan lönen för studerande vara högst 10 procent lägre än den kollektivavtalsenliga lönen. I praktiken varierar procenten från arbetsgivare till arbetsgivare.

Man ska på förhand avtala om lönen och eventuella avdrag för brist på kvalifikationer. Avdragets storlek beror ofta på hur många studiepoäng eller studieveckor den studerande har tjänat in. 

När en studerande utexamineras medan han eller hon arbetar inom den kommunala sektorn ska lönen från och med början av följande månad höjas till full lön. Inom den privata sektorn varierar praxisen mellan olika kollektivavtal, men regeln är att lönen ska höjas till rätt nivå när den studerande har utexaminerats. När den studerande har utexaminerats ska han eller hon ge arbetsgivaren ett intyg över detta.

Lön för läroavtalsstuderande

Kollektivavtalen innehåller bestämmelser om lönerna för läroavtalsstuderande. I allmänhet kan lönen vara högst 15 procent lägre än lönen för uppgiften i fråga.

Enligt kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen får man dock inte sänka en läroavtalsstuderandes lön, om han eller hon har arbetat med samma arbetsuppgifter hos samma arbetsgivare innan läroavtalsutbildningen inleddes.

Inom den kommunala sektorn fastställs lönen för läroavtalsstuderande normalt enligt samma principer som lönen för andra studerande. Den kan alltså vara högst 10 procent lägre än den lön som en behörig person får.