Lön vid förändrade arbetsuppgifter

Lönen avgörs av arbetsuppgifterna. När uppgifterna förändras bör man även se över grunderna för lönesättningen på nytt.

Om uppgifterna endast förändras i liten grad och fortfarande överensstämmer med yrkesområdet, behöver lönen inte nödvändigtvis förändras.

Om uppgifterna inte längre överensstämmer med arbetsavtalet måste arbetsgivaren och den anställda gemensamt avtala om förändringen och samtidigt omförhandla lönen. I vissa kollektivavtal finns särskilda bestämmelser om hur förändringar i arbetsuppgifterna påverkar lönen.