Lönen avgörs av arbetsuppgifterna. När uppgifterna förändras bör man även se över grunderna för lönesättningen på nytt.

Om uppgifterna endast förändras i liten grad och fortfarande överensstämmer med yrkesområdet, behöver lönen inte nödvändigtvis förändras.

Om uppgifterna inte längre överensstämmer med arbetsavtalet måste arbetsgivaren och den anställda gemensamt avtala om förändringen och samtidigt omförhandla lönen.

Inom vissa kollektivavtal finns särskilda bestämmelser om hur förändringar i arbetsuppgifterna påverkar lönen. Inom offentliga sektorn har man bestämt att då arbetets svårighetsgrad väsentligt förändras, förändras också den uppgiftsbaserade lönen uppåt från det tillfälle då uppgiftsförändringen börjar, lönen sänks däremot åtta veckor efter det att uppgifterna förändrats till det lättare.

Före det att den nya lönen bestäms bör man uppdatera den skriftliga uppgiftsbeskrivningen om det inte är frågan om en förflyttning till en uppgift för vilken det redan finns en korrekt uppgiftsbeskrivning.