Förhandlingar om arbetsvillkoren inom kollektivavtal för den prehospitala akutsjukvården fortsatte

Förhandlingarna om arbetsvillkoren inom kollektivavtal för den prehospitala akutsjukvården har fortsatt idag.

– Förhandlingssituationen om löneökningar är ytterst besvärlig, berättar juristen Ilkka Wennberg.

Förhandlingarna fortsätter på onsdagen den 19.6.

Tehy förhandlar om kollektivavtalet för den prehospitala akutsjukvården tillsammans med Välfärdsbranscherna HALI rf och Finlands ambulansförbund SSK rf.