Allmän arbetstid är en allmän bestämmelse om arbetstid. Som namnet antyder är allmän arbetstid den vanligaste formen av arbetstid. I kollektivavtalen kan man även använda termen normalarbetstid. Om inte kraven för byråarbetstid eller periodarbetstid uppfylls arbetar man enligt bestämmelserna för allmän arbetstid. Man kan arbeta enligt allmän arbetstid också då förutsättningarna för periodarbete uppfylls.

I den allmänna arbetstiden ingår en regelbunden dygnsarbetstid och en regelbunden veckoarbetstid.

  • Den regelbundna dygnsarbetstiden är i allmänhet högst åtta timmar. Inom vissa kollektivavtal finns det dock bestämmelser om längre dygnsarbetstid. 
  • Den regelbundna veckoarbetstiden är högst 40 timmar. I kollektivavtalen har man avtalat om en kortare regelbunden veckoarbetstid. Inom de flesta kollektivavtal har man kommit överens om en regelbunden arbetstid på högst 38 timmar och 15 minuter.

Enligt bestämmelserna för allmän arbetstid kan den regelbundna arbetstiden jämnas ut. Då kan veckoarbetstiden variera. I medeltal ska veckoarbetstiden dock enligt kollektivavtalen vara i allmänhet 38h 15 min.

Eventuellt extra arbete jämförs med de inplanerade timmarna för att se om arbetstagaren ska få ersättning för mer- eller övertidsarbete.