Finland behöver kompetent, internationell arbetskraft för att trygga tjänsterna i välfärdsstaten. Det kan emellertid lindra verkningarna av minskad arbetskraft inom social- och hälsovården och därför bör processerna för internationell rekrytering förbättras och påskyndas.

För att trygga tillräcklig personal inom social- och hälsovården bör följande helheter beaktas:

  • Att åtgärda social- och hälsovårdens dragningskraft och att man vill stanna i branschen, det vill säga förbättrande av löner och arbetsförhållanden för att trygga personalens tillräcklighet och tillgänglighet inom social- och hälsovården. 
  • Att möjliggöra utbildning och sysselsättning inom social- och hälsovården för utländsk arbetskraft som redan befinner sig i Finland.
  • Att stödja återflyttning till Finland för finländska yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården som bor utomlands, till exempel i fråga om att erkänna examina och fortbildning.
  • Att förbättra processerna för internationell rekrytering genom att skapa en bestående praxis för erkännande av examina och inkluderande av omfattande språkundervisning.