Många rörliga delar hör ihop med arbetstiden, det är bra att känna till de här delarna. Övertid, mertid,periodarbete – känner du till de här?