Tehy är Finlands största fackorganisation för anställda inom social- och hälsovård samt det pedagogiska området.