Vår gemensamma sak

Under våren förhandlar man om löner och arbetsvillkor för den utbildade personalen som arbetar inom social- och hälsovårdsbranschen samt inom småbarnspedagogiken. Den här gången står mycket på spel. #meidankaikkienasia

Neuvottelukierros

Tehys 40-årsdag

Lördagen den 29 oktober ordnar vi en 40-årsfest för våra medlemmar i Helsingfors ishall. På festen uppträder bl.a. Haloo Helsinki, Antti Tuisku och Hovimuusikko Ilkka.

Kuvituskuva

Övergången till välfärdsområdena

I början av 2023 övergår arbetstagare inom social- och hälsovårdsväsendet samt räddningsväsendet som arbetar i kommuner och samkommuner till att vara anställda hos välfärdsområdena. Vid övergången lönar det sig att ägna uppmärksamhet åt frågor som rör anställningsförhållandets villkor.

Kuvituskuva

Har du frågor kring ditt anställningsförhållande? 

Arbetslivsguiden hjälper när du exempelvis undrar om din lön har betalats rätt, hur dina arbetsskift ska arrangeras eller hur mycket semester du har. I arbetslivsguiden hittar du också kollektivavtalen där villkoren för ditt arbete fastställs. Också förtroendemannen på din arbetsplats står till tjänst och känner till förhållandena på arbetsplatsen!

 

Hoitaja