Tehy är social- och hälsovårdens fackorganisation.