Stridsåtgärder inom privata socialservicebranschen

Tehy, SuPer och Erto (Sote r.f.) har förklarat förbud mot övertid och byte av arbetsskift till hela den privata socialservicebranschen. 

 

*

Tips: kontrollera anställningsvillkoren beträffande semestern

Hur intjänas semester? Och vad om jag blir sjuk under semestern? Eller hur kontrollerar jag att lönen har betalts rätt för tidperioden under semestern? Läs mer i vår arbetslivsguide!

Hoitaja

Har du frågor kring ditt anställningsförhållande? 

Arbetslivsguiden hjälper när du exempelvis undrar om din lön har betalats rätt, hur dina arbetsskift ska arrangeras eller hur mycket semester du har. I arbetslivsguiden hittar du också kollektivavtalen där villkoren för ditt arbete fastställs. Också förtroendemannen på din arbetsplats står till tjänst och känner till förhållandena på arbetsplatsen!

 

Hoitaja