Med skyddsarbete avses arbete som under arbetskonflikten är nödvändigt för att förhindra fara för medborgarnas liv eller hälsa, alternativt för att skydda sådan egendom som särskilt äventyras grund av arbetskonflikten.

Endast tjänsteinnehavare utanför den aktuella arbetskonflikten har skyddsarbetsplikt. Förutom sina normala tjänsteplikter är de även skyldiga att utföra skyddsarbete. En tjänsteinnehavare som omfattas av arbetskonflikten är inte skyldig att utföra skyddsarbete. Skyldigheten att utföra skyddsarbete gäller inte för arbetstagare inom arbetsavtalsförhållanden.

Arbetsgivaren har rätt att låta utföra skyddsarbete vid sidan om tjänsteinnehavarens egna uppgifter i den omfattning som skyddsarbetets eftersträvade syfte kräver, men tjänsteinnehavaren behöver inte utföra annat strejkbelagt arbete. Skyldigheten att utföra skyddsarbete gäller endast vid arbetskonflikter som strejk, men inte till exempel vid förbud mot övertid och byte av arbetsskift. I strejkvarslet definieras vilka verksamheter strejken gäller och vad som hamnar utanför strejken. 

I praktiken kan även de som står i anställningsförhållande och de som står utanför strejken utföra skyddsarbete. Skyddsarbetet har då inte sin grund i lagen, utan i förhandlingarna mellan arbetsgivaren och strejkens lokala ledning. Arbetsgivaren begär förhandlingar om skyddsarbete med den lokala ledningen.

Den lokala ledningen förhandlar om skyddsarbetskraftens storlek och kvalitet med arbetsgivaren enligt de riktlinjer som Tehys centrala ledning har beslutat separat. Vid behov för man dagliga förhandlingar.