Image text
Foto: iStock

Man kan i samförstånd avtala om att anställningsförhållandet ska upphöra. I detta sammanhang finns det möjlighet att avtala om en summa som ersättning till arbetstagaren.

I avtalet avtalar man om att ingendera parten längre har krav som gäller anställningsförhållandet gentemot den andra. Det är då inte längre möjligt att bestrida uppsägningen eller kräva ersättningar från arbetsgivaren.

Då man kommer överens om att avsluta ett anställningsförhållande genom ett avtal kallar man den ersättning som betalas till arbetstagaren för ett gyllene handslag. Ett dylikt gyllene handslag gör att man inte får arbetslöshetsdagpenning under den s.k. periodtiden,

Till exempel: arbetstagarens månadslön är 2 500 euro. Arbetsgivaren betalar 25 000 euro som ett gyllene handslag. Summan motsvarar lön för tio månader, det här innebär att arbetstagaren inte har rätt till ersättning från arbetslöshetskassan i tio månader efter det att anställningsförhållandet har upphört. 

Innan man gör upp ett avtal om att avsluta anställningsförhållandet lönar det sig att ta kontakt med förbundet. Då arbetsgivaren gör ett förslag om att avsluta anställningförhållandet genom ett avtal kan hen inte förvänta sig att man ska skriva under avtalet genast. För att avtalet ska vara giltigt ska arbetstagaren ges en möjligeht att vara i kontakt med förbundet och bedöma avtalet.