Tehys medlemsavgifter 2024 för medlem i fackavdelningen, som är i lönearbete: medlemsavgift 1,1 % av bruttolönen, som tas ut på de skattepliktiga inkomsterna från huvudsysslan, men högst 600 euro per år.

Heltidsstuderande, som genomför en examen inom hälso- eller socialvårdsbranschen: är befriad från medlemsavgiften.

Befrielsen gäller också för snuttarbete och arbete under semestertid.

Pensionärsmedlem, betalar serviceavgiften (50 e/år) själv. Arbetsgivaren kan inte dra av avgiften från lönen.

Kontaktuppgifter för betalning av medlemsavgifter

[email protected]

Servicetelefon 09 5422 7290 må–ti, to 9–15

Tehy rf, PB 34, 00060 Tehy

Meddelanden som innehåller personuppgifter jämte bilagor kan skickas här datasäkert.

Företagsverksamheten upphör eller byte av ägare

När företagsverksamheten upphör eller ägaren byts ska detta meddelas till förbundet. 

  • En anmälan om upphörande krävs för att informera Tehy om att arbetsgivaren inte längre redovisar medlemsavgifter.
  • Om ändringar i lönekontorets kontaktuppgifter ska meddelas till förbundet, så att inkasseringen av medlemsavgifter fungerar utan avbrott.

Anmälan om förändringar kan göras med nedanstående blankett.

Yritystoiminnan muutokset / Förändringar i företagsverksamheten

Yrityksen tiedot / Företagets uppgifter
Uuden omistajan tiedot / Den nya ägarens uppgifter
Palkkahallinnon yhteystiedot / Löneadministrationens uppgifter
Ilmoittajan tiedot / Uppgifter om den som lämnar informationen