I välfärdsområdena ersätts AKTA av VÄLKA som så kallat allmänt kollektivavtal.

I välfärdsområdena ersätts AKTA av VÄLKA som så kallat allmänt kollektivavtal.

Det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdsområdena, VÄLKA, är i kraft under tiden 1.3.2023–30.4.2025. I det har man avtalat om de allmänna villkoren för anställningsförhållanden i välfärdsområdena, till exempel familjeledigheter, semestrar och sjukledigheter. Det vill säga sådana frågor som det inte finns bestämmelser om i SH-avtalet eller läkaravtalet.

Jämfört med AKTA har endast stilistiska ändringar gjorts i texten i VÄLKA, så de beskrivs inte separat här.

Löneförhöjningar enligt VÄLKA 2023–2027

I tabellen visas de årliga höjningar som man känner till den 7 mars 2023.

1.6.2023

2,2 %

Allmän höjning, TES

1.6.2023

0,7 %

Justeringspott, TES

1.6.2023

1,2 %

Utvecklingsprogrammet för lönerna för välfärdsområdena och kommunsektorn

30.6.2023

467 €

Extra engångsarvode

1.6.2023

1,0 %

Löneprogrammet enligt VÄLKA

1.2.2024

0,4 %

Utvecklingsprogrammet för lönerna för välfärdsområdena och kommunsektorn - central justeringspott****

1.6.2024

2,27 %

Allmän höjning, TES

1.6.2024

0,73 %

Justeringspott, TES

1.6.2024

0,6 %

Utvecklingsprogrammet för lönerna för välfärdsområdena och kommunsektorn

1.10.2024

2,0 %

Löneprogrammet enligt VÄLKA

1.6.2025

0,8 %

Utvecklingsprogrammet för lönerna för välfärdsområdena och kommunsektorn

X.X.2025

X,X %

TES-förhöjning, avtalas senare*

1.6.2025

1,0 %

Löneprogrammet enligt VÄLKA

X.X.2026

X,X %

TES-förhöjning, avtalas senare*

X.X.2026

0,8 %

Utvecklingsprogrammet för lönerna för välfärdsområdena och kommunsektorn**

X.X.2027

X,X %

TES-förhöjning, avtalas senare

X.X.2027

1,2 %

Utvecklingsprogrammet för lönerna för välfärdsområdena och kommunsektorn**

Totalt minst 15,7 %***

* Arbetsfreden upphör 2025, varvid man förhandlar om löneförhöjningarna för åren 2025–2027 i ett senare skede.

** Tidpunkten för höjningarna avtalas senare

*** Talet har beräknats med metoden ränta på ränta årligen.

****Förhandlingarna om den centraliserade justeringspotten pågår mellan KT och avtalsorganisationerna. Förhandlingarna är pågående.

Engångsarvode i juni 2023

Till personalen inom välfärdsbranschen betalas ett engångsarvode på 467 euro den 30 juni 2023. Engångsarvodet betalas till anställda eller tjänsteinnehavare med ett sammanhängande anställnings- eller tjänsteförhållande som har inletts senast den 2 maj 2023 och som är i kraft den 31 maj 2023. Till deltidsanställda betalas engångsarvodet den 31 maj 2023 i relation till den gällande deltidsprocenten.