Tehys medlemsavgift

Noggrann skötsel av medlemsavgifterna garanterar dig alla Tehys tjänster och fördelar. Dessa inkluderar försäkringsförmåner, anställningsrådgivning, rätt till juridiska tjänster och rättshjälp. Du tryggar också tillgång till inkomstrelaterad dagpenning om du också är medlem i Hälsovårdens arbetslöshetskassa.

Iloinen mies

Medlemsavgift är 1,1 % av din skattepliktiga löneinkomst

I den ingår även medlemsavgiften till Hälsovårdens arbetslöshetskassa. Avgiften är minst 8 euro per månad och högst 600 euro per år. 

För grundexamensstuderande är medlemskapet i Tehy avgiftsfritt! 

Bli medlem i Tehy! Det är lätt, läs mera

Att betala medlemsavgifterna noggrant är viktigt eftersom  

  • arbetslöshetsskyddet gäller endast de anställningsförhållanden för vilka du har betalat medlemsavgift. 
  • all juridisk hjälp som kan beviljas dig gäller endast de anställningsförhållanden under den medlemsperiod som du har betalat medlemsavgiften.  
Räknare för medlemsavgiften
Medlemsavgift per månad
0,00 e/månad
OBS! Medlemsavgiften ska vara minst 8€/månad

Bildande av medlemsavgiften  

Medlemsavgiften betalas på alla beskattningsbara utbetalningar av arbetsgivaren 

  • på löneinkomst 
  • på arvode till förtroendeman  
  • på semesterpenning och -ersättning 
  • på deltidsarbete. 

Om du har flera arbetsgivare betalar du medlemsavgiften för alla skattepliktiga inkomster.  

Betalning av medlemsavgift  

Det finns två sätt att betala Tehys medlemsavgifter. Arbetsgivaren kan dra av medlemsavgiften direkt på din lön eller så kan du sköta medlemsavgiften själv.  

Hoitaja

Bli medlem i Tehy

Medlemskapet ger dig trygghet i arbetslivet. Förtroendemannen och Tehys experter hjälper dig med frågor beträffande anställningen. Som medlem får du också fina medlemsförmåner, såsom försäkringar som tillhör arbetet och rättshjälp.