Arbetstagaren har rätt att förtjäna sitt uppehälle även under permitteringen. Eftersom arbetsgivaren inte betalar ut lön för den tid arbetstagaren är permitterad, kan arbetstagaren vara tvungen att söka arbete på annat håll under permitteringen.

Arbetstagaren kan ganska fritt arbeta hos andra arbetsgivare under permitteringen, men i vissa undantagsfall kan arbete hos en direkt konkurrerande arbetsgivare utgöra en konkurrenshandling som strider mot god sed och därmed är förbjuden.

En arbetstagare som permitterats tills vidare kan med en annan arbetsgivare ingå ett arbetsavtal som undantagsvis kan sägas upp med en uppsägningstid på fem dagar. Arbetstagaren har då möjlighet att återvända till den ursprungliga arbetsgivaren när han eller hon meddelar att permitteringen upphör.

Den nya arbetsgivaren måste vara medveten om permitteringen för att en kortare uppsägningstid ska kunna tillämpas.

Ingen lön, ingen medlemsavgift

I vissa livssituationer är du befriad från att betala medlemsavgifterna. Kom alltid ihåg att meddela oss när du är borta från arbetslivet och inte får lön, eftersom befrielsen från medlemsavgifter inte sker automatiskt.