Läs mera om upprätthållning och uppdatering av kunnande.