Förhandlingar inom den privata hälsovårdstjänstsektorn fortsatte

Förhandlingar om kollektivavtalet för den privata hälsovårdstjänstsektorn (TPTES) fortsatte under hela dagen idag. Enighet har ännu inte uppnåtts.

Image text
Foto: Aki Rask

– Vi gick igenom alla centrala teman för att hitta en förhandlingslösning, det vill säga längden på avtalsperioden, strukturen och nivån på löneökningar samt textändringar. Det är ännu inte klart, förhandlingarna fortsätter på fredag den 3 maj, berättar förhandlingschef Vappu Okkeri.

Sote rf och Välfärdsbranschens centralorganisation HALI rf  förhandlar om ett allmänt bindande kollektivavtal för hälsovårdstjänstsektorn, avtalsperioden avslutades den 30 april 2024.