Rösta i förtroendemannavalet och påverka vem som representerar dig på din arbetsplats.

Om det finns fler än en kandidat i förtroendemannavalet så väljs förtroendemannen med omröstning. Omröstningen kan ske antingen elektroniskt eller i urna. Kom ihåg att använda din rösträtt! Genom att rösta påverkar du hurdan förtroendeman din arbetsgemenskap får.

Hoitaja

Rösta i valet!

När du loggar in på e-tjänsten ser du om det finns pågående val som du har rösträtt i. Det är enkelt att rösta i e-tjänsten.