Arbetsgivaren ansvarar för arbetssäkerheten

Tehy kräver att arbetsgivarna förebygger våld effektivare. Man måste alltid ingripa i våld i arbetet, även om orsaken till det inte helt kan avlägsnas. Arbetsplatsen måste ha beredskap att omedelbart hjälpa en anställd som utsatts för våld eller hot om våld och att ordna eftervård i situationen.

Anställda inom social- och hälsovårdsbranschen och det pedagogiska området hotas dagligen med våld. Våld ska aldrig godkännas – inte heller när det är oavsiktligt eller beror på oförståelse. Våld är inte en fråga om yrkesval. Varje anställd har rätt att sköta sitt arbete tryggt, utan att behöva vara rädd för våld.

Hotet om våld kan hanteras: förebyggandet har en nyckelroll. Det får dock inte bli enbart vackra ord, utan det behövs konkreta åtgärder. Arbetsgivaren måste aktivt söka lösningar även på svåra situationer. 

I hanteringen av hotet om våld har förebyggandet en nyckelroll. Det får inte bli enbart vackra ord. Att konstatera att våldssituationen inte kunde ha förhindrats på något sätt är inte ett tillräckligt bra sätt att hantera ärendet på arbetsplatsen.

Kuvituskuva

Arbetsplatserna måste ha klara riktlinjer när det gäller våldssituationer. Riktlinjerna ska beskriva hur hotfulla situationer hanteras, från första hjälpen till eftervården.