Tehy, SuPer och Erto: Förlikningsförslaget godkänt, strejkerna inom privata hälsovårdssektorn avblåses

Tehy, SuPer och Erto har godkänt riksförlikningsmannens förlikningsförslag i tvisten mellan organisationerna och Välmåendebranschen HALI rf inom privata hälsovårdssektorn. De strejker som meddelats för denna vecka inom medicinsk bildtagning och laboratoriearbete avblåses.

Det handlar om ett tvåårigt avtal. Enligt förlikningsförslaget höjs lönerna det första året i september med 2,4 % genom en allmän löneförhöjning, dessutom höjs lönescheman med 0,51 %. I december betalas en engångsersättning på 500 euro och en lokal pott på 0,4 % delas ut.

Målet med kollektivavtalsförhandlingarna inom privata hälsovårdssektorn var att minska lönegapet gentemot den offentliga sektorns löner. Enligt organisationerna var förhandlingsläget nu betydligt svårare än 2022 vid förhandlingarna om löneuppgörelsen för den offentliga sektorns SOTE-avtal.

- Effekten av den finska regeringens lagstiftningsprojekt som begränsar förlikningsverksamheten syns redan både i förhandlingsandan och i slutresultatet. Även EK strikta samordning i förhållande till sina medlemsförbund var tydligt närvarande vid förhandlingsbordet, säger SuPers förhandlingschef Pia Zaerens.

Enligt organisationerna tillämpar riksförlikningsmannen redan nu i förväg den försämring av lagstiftningen som regeringen driver, vilket förhindrar förlikningsmannen att föreslå löneuppgörelser som överstiger den allmänna linjen i något läge och garanterar vårdarna en evig lönegrop.

- Riksförlikningsmannen har mycket tydligt uttryckt för parterna i förlikningen att den allmänna linjen inte kommer att överskridas. Förlikningsmannen har alltså redan bundit sina händer och följer regeringens vilja bokstavligt, även om den nya lagstiftningen inte ens är i kraft, säger Tehys förhandlingschef Vappu Okkeri.

Tehy, SuPer och Erto har starkt motsatt sig regeringens planer på att begränsa förlikningsmannens verksamhet. Regeringens ändringsförslag till lagen om medling i arbetstvister tar till exempel inte tillräckligt hänsyn till statens skyldighet att främja jämställdhet mellan könen och lönejämställdhet.

- Främjandet av lönejämställdhet kräver pengar. Ett konkret exempel är löneuppgörelsen för välfärdsområden och kommuner 2022, som enligt KT-beräkningar minskar lönegapet mellan män och kvinnor med totalt 1,77 procentenheter. En motsvarande utveckling har inte setts, även om olika program för lika lön har pågått i åratal. Det är mycket beklagligt att förlikningsmannen nu inte tog hänsyn till detta mål och denna skyldighet alls, säger Okkeri.

- Mycket arbete återstår för kommande förhandlingsrundor, konstaterar Ertos organisationschef Soile Lindstedt.

Mer information:

Tehys förhandlingschef Vappu Okkeri, [email protected], tel. 0400-913 230
SuPers förhandlingschef Pia Zaerens, [email protected], tel. 050-385 8042
Ertos organisationschef Soile Lindstedt, [email protected], tel. 040-723 6906