Förhandlingarna om kollektivavtalet för prehospitala sjukvården fortsätter nästa vecka

Under förhandlingarna om prehospitala sjukvården fortsatte man att arbeta med textändringar.

 Förhandlingarna fortsätter nästa vecka.