När klockan ställs om till sommar- och vintertid, räknas arbetstiden enligt verkliga timmar. Också lönen räknas enligt gjorda timmar.

Övergång till sommartid

Sommartid börjar den sista söndagen i mars klockan 3 på natten, då klockan ställs en timme fram. För dem som har nattskift kommer att ha ett kortare skift och lönen betalas enligt verkliga timmar.

Exempel

  • Arbetstagaren har nattskift mellan lördag och söndag 22–07.
  • Normalt skulle skiftet vara 9 timmar lång men när vi övergår till sommartid är längden på detta skift 8 timmar.
  • Lönen betalas enligt verkliga timmar dvs. enligt åtta timmar.

Övergång till vintertid

Vintertid börjar den sista söndagen i oktober klockan 4 på natten, då klockan ställs en timme bakåt.

Exempel

  • Arbetstagaren har nattskift mellan lördag och söndag 22–07.
  • Normalt skulle skiftet vara 9 timmar lång men när vi övergår till vintertid är längden på detta skift 10 timmar.
  • Lönen betalas enligt verkliga timmar dvs. enligt tio timmar.
  • Arbetstidstillägg betalas dubbelt för tiden mellan kl. två och tre, eftersom den timme har levts och arbetats två gånger.

Programmet som används för beräkning av arbetstiden inom kommunsektorn beaktar omställningen av klockan automatiskt. Regeln gäller också inom den privata sektorn.

Kontrollera alltid från ditt lönekvitto att lönen och tilläggen har betalats rätt.

Hoitaja

Arbetstid

Många saker som anknyter till arbetstiden är bra att känna till. Övertidsarbete, merarbete, periodarbete – vet du vad dessa betyder och hur lönen betalas beträffande dem.