Image text
Foto: iStock

Ersättande arbete innebär att arbetstagaren gör lättare arbete istället för att ta sjukledighet. Ersättande arbete är frivilligt och avtalas mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.

Arbetsgivaren kan inte med egna anvisningar förbigå bestämmelserna i kollektivavtalet. Kollektivavtalen för Tehys branscher utgår från att när arbetstagaren presenterat ett läkarintyg som påvisar arbetsoförmögenhet för arbetet, har arbetstagaren rätt att vara borta från arbetet och få lön för sjukledighetstiden.

Det finns inte kollektivavtalsbestämmelser om ersättande arbete som gäller Tehys medlemmar, följaktligen kan man inte ingå lokala avtal som förpliktigar arbetstagarna.

Arbetstagaren och arbetsgivaren kan komma överens om att arbetstagaren trots sin sjukledighet utför något arbete och då arbetar arbetstagaren och är alltså inte sjukledig. Ersättande arbete baserar sig alltid på arbetstagarens och arbetsgivarens gemensamma förhandlingar och på arbetstagarens samtycke. I sådana fall vore det bra att arbetstagaren även diskuterar med läkaren om det är vettigt att arbeta eller om det hindrar att arbetsförmågan återställs.

Om arbetstagaren inte har konstaterats vara oförmögen utan läkaren endast har skrivit ett intyg på att arbetstagarens arbetsförmåga är begränsad, har arbetstagaren inte rätt att vara borta från arbetet. Arbetstagaren och arbetsgivaren ska då komma överens om hur begränsningarna ska beaktas i arbetet.