Knytnäven - Kampanjen mot våld

69 % av vårdarna har utsatts för fysiskt våld eller hot om våld i sitt arbete. Det är orimligt att man i ett jobb där man hjälper andra dagligen drabbas av enormt mycket våld. Att ingripa i detta kan inte vara ett undantag, det måste vara regeln. #nyrkkisääntö

Yrkespersoner inom social- och hälsovården, rehabiliteringen och det pedagogiska området upplever dagligen psykiskt och fysiskt våld och hot om det på sina arbetsplatser. Upp till var fjärde anställd har fått dödshot i arbetet. Även sexuella trakasserier och sexuellt våld förekommer allmänt.

Det är främst klienter och patienter som riktar våld mot vårdarna, men även andra anställda, chefer, ledningen och anhöriga gör det. Av en enkät som utredde upplevelser av våld inom social- och hälsovårdsbranschen framgår det hur allmänt våldet är.

Hösten 2023 ordnar Tehy en kampanj mot våldet som yrkespersoner inom vårdbranschen utsätts för. Knytnäven-kampanjen kräver att arbetsgivarna iakttar arbetarskyddslagstiftningen och garanterar en så trygg arbetsmiljö som möjligt för alla anställda. Målet är även att lyfta fram ärendet på de politiska beslutsfattarnas bord och att driva på ändringar i såväl straff- som arbetslagstiftningen. Våldet som vårdarna utsätts för i arbetet är ett samhälleligt och politiskt problem. Det är möjligt att konkret ingripa i det, om det finns vilja.

Våld i vårdarbetet i siffror

År 2021 genomförde Tehy en utvidgad enkät om våld som upplevs av social- och hälsovårdsbranschens och den pedagogiska branschens yrkesfolk, samt om förekomsten av våld på fältet.

  • 69 % har upplevt hot om våld eller blivit utsatta för fysiskt våld i arbetet under sin karriär 
  • 84 % av respondenterna under 35 år hade upplevt våld eller hot om det. 
  • 73 % av dem som upplevt våld hade blivit slagna.
  • 59 % av dem som upplevt våld hade blivit sparkade.
  • 56 % av dem som upplevt våld hade blivit spottade på.
  • 24 % av dem som upplevt hot om våld hade fått dödshot.
  • 71 % hade upplevt psykiskt våld i arbetet under sin karriär.
  • 30 % hade upplevt sexuella trakasserier på arbetsplatsen under sina karriärer 
  • Bland personer under 35 år hade 45 % upplevt sexuella trakasserier under sina karriärer 

Aula Research: 22.2–31.3.2021, deltagare 4023.

Kuvituskuva

Mediematerial för kampanjen mot våld

Mediematerialet kan laddas ned från Google Drive