Knytnäven - Kampanjen mot våld

69 % av vårdarna har utsatts för fysiskt våld eller hot om våld i sitt arbete. Det är orimligt att man i ett jobb där man hjälper andra dagligen drabbas av enormt mycket våld. Att ingripa i detta kan inte vara ett undantag, det måste vara regeln.

Anmälan är det bästa försvaret 

Våld är ett brott som inte ska döljas. Av de anställda inom social- och hälsovårdsbranschen berättar 81 % alltid för sin arbetsgivare om psykiskt och fysiskt våld. * Berätta du också. Du hjälper att få slut på våldet.

*Tehy, 2023

Arbetsgivaren ansvarar för arbetarskyddet. Som anställd är det viktigt att du vet att våld inte är en fråga om yrkesval. 

Våld i vårdarbetet i siffror

År 2021 genomförde Tehy en utvidgad enkät om våld som upplevs av social- och hälsovårdsbranschens och den pedagogiska branschens yrkesfolk, samt om förekomsten av våld på fältet.

  • 69 % har upplevt hot om våld eller blivit utsatta för fysiskt våld i arbetet under sin karriär 
  • 84 % av respondenterna under 35 år hade upplevt våld eller hot om det. 
  • 73 % av dem som upplevt våld hade blivit slagna.
  • 59 % av dem som upplevt våld hade blivit sparkade.
  • 56 % av dem som upplevt våld hade blivit spottade på.
  • 24 % av dem som upplevt hot om våld hade fått dödshot.
  • 71 % hade upplevt psykiskt våld i arbetet under sin karriär.
  • 30 % hade upplevt sexuella trakasserier på arbetsplatsen under sina karriärer 
  • Bland personer under 35 år hade 45 % upplevt sexuella trakasserier under sina karriärer 

Aula Research: 22.2–31.3.2021, deltagare 4023.