Håller du på att skriva under ett arbetsavtal? Lär dig vad du ska vara observant på, bekanta dig också med andra spelregler som styr arbetslivet.