Förhandlingarna om kollektivavtal för den prehospitala akutsjukvården fortsatte

Förhandlingarna om kollektivavtal för den prehospitala akutsjukvården fortsatte idag den 23.4. Parterna förde ett konstruktivt samtal om textändringar.

Image text
Foto: Aki Rask

Nästa förhandling är den 29.4.

Tehy förhandlar om kollektivavtalet för den prehospitala akutsjukvården tillsammans med Välfärdsbransch HALI rf och Finlands ambulansförbund SSK rf. Den nuvarande avtalsperioden är planerad att avslutas den 30.4.