Förhandlingarna inom den prehospitala akutsjukvården fortsatte

Förhandlingarna om kollektivavtalet för den privata ambulanssjukvårdssektorn fortsatte idag. Parterna fortsatte diskussionen om löner och textändringar.

Förhandlingsparterna träffas nästa gång den 6.5.

Tehy förhandlar om kollektivavtalet för den prehospitala akutsjukvården tillsammans med Välfärdsbransch HALI rf och Finlands ambulansförbund SSK rf. Den nuvarande avtalsperioden är planerad att avslutas den 30.4.