Tehy, SuPer ja Erto: Riksförlikningsmannen har gett ett förslag till förlikning för den privata hälsovårdssektorn

Riksförlikningsmannen har idag den 7.6.2024 gett ett förslag till förlikning i arbetskonflikten mellan Tehy, SuPer, Erto och Välfärdsbranschens Hali rf inom den privata hälsovårdssektorn. Organisationernas styrelser behandlar förslaget.

Innehållet i förlikningsförslaget offentliggörs inte förrän parterna har lämnat sina svar till riksförlikningsmannen.

Svaren ska lämnas måndagen den 10.6.2024 kl. 16.30. 

Mer information: Tehys förhandlingschef Vappu Okkeri, [email protected], tel. 0400-913 230 SuPers förhandlingschef Pia Zaerens, [email protected] tel. 050-385 8042 Ertos organisationschef Soile Lindstedt, [email protected], tel. 040-723 6906