Ett nollavtal är ett avtal om deltidsarbete där man inte avtalat om exakta arbetstider utan endast om en övre och undre gräns. Arbetstiden är vanligen mellan noll timmar och den maximala arbetstiden som anges i kollektivavtalet, exempelvis 115 timmar över en period på tre veckor.

Arbetsgivaren bestämmer hur mycket arbete han eller hon erbjuder arbetstagaren. Sist och slutligen kan det hända att du får så många arbetstimmar att det motsvarar heltid.

Om arbete finns att erbjuda

  • ska arbetsgivaren erbjuda det till arbetstagare som har ett nollavtal precis som till övriga deltidsanställda arbetstagare.  
  • får arbetsgivaren själv bestämma vem som ska erbjudas arbetet, om det finns flera deltidsanställda arbetstagare.
  • arbetsgivaren måste behandla arbetstagarna jämlikt när han eller hon erbjuder arbete och får inte placera arbetstagare med nollavtal i en svagare ställning än andra deltidsanställda.

Arbetstagaren har rätt att vägra ta emot merarbete som erbjuds, om han eller hon inte har gett sitt samtycke till merarbete i arbetsavtalet.

Nollavtal och arbetslöshetskydd

Anställningsförhållandet fortsätter att gälla även om arbetsgivaren inte skulle erbjuda arbetstagaren något arbete. Med tanke på arbetslöshetsskyddet anses ett nollavtal som ett avtal om deltidsarbete och arbetstagaren är berättigad till arbetslöshetsdagpenning. Om arbetstagaren har arbetsinkomster, får han eller hon jämkad dagpenning. Om arbete inte alls har erbjudits och arbetstagaren inte har några arbetsinkomster, får han eller hon dagpenning till fullt belopp.

Om en arbetstagare säger upp ett nollavtal leder detta i regel alltid till karens för arbetslöshetsdagpenningen.

Vid sidan av ett nollavtal har arbetstagaren i princip rätt att samtidigt arbeta för andra arbetsgivare.