Arbetsgivaren måste alltid ge arbetstagaren tillfälle att bli hörd om han eller hon säger upp arbetstagaren. Arbetstagaren har rätt att få information om grunderna för uppsägningen och att framföra sin egen syn på saken.

I en uppsägningssituation bör arbetstagaren alltid vara uppmärksam så att han eller hon inte undertecknar ett dokument enligt vilket han eller hon själv säger upp sig eller godkänner ett avtal om att avsluta anställningen. Arbetstagaren bör alltid noggrant läsa igenom eventuella dokument eller avtal innan han eller hon undertecknar dem, och har möjlighet att begära tilläggstid för detta. I sådana här situationer lönar det sig att vara i kontakt med förbundet innan man skriver under något.

Arbetstagaren måste ges möjlighet att bli hörd när arbetsgivaren planerar att

  • säga upp arbetsavtalet på grund av skäl som rör arbetstagarens person
  • säga upp arbetsavtalet under prövotiden
  • säga upp arbetsavtalet omedelbart av särskilt vägande skäl.

Efter tillfället då arbetstagaren har blivit hörd är det bra om man alltid skriver en promemoria, som alla närvarande får läsa.

Stödperson när en arbetstagare ska höras

Arbetstagaren har alltid rätt att ta med sig en stödperson eller medhjälpare när han eller hon ska höras. Att gå ensam rekommenderas inte. Dessa situationer är ofta känslosamma. Stödpersonen bidrar med moraliskt stöd och säkerställer samtidigt att allting förstås och uttrycks korrekt.

Arbetsgivaren måste i god tid informera arbetstagaren om att han eller hon ska höras, så att arbetstagaren har möjlighet att skaffa en medhjälpare. Medhjälparen kan till exempel vara förtroendemannen, förtroendefullmäktige, arbetarskyddsfullmäktige, samarbetsmedlemmen, en sakkunnig från fackförbundet, en jurist eller en arbetskamrat.