Patienten har rätt att få veta vilken utbildning och kompetens den som vårdar honom eller henne har. Titlarna anger de anställdas utbildning och ställning inom organisationen samt stärker yrkesidentiteten.

Valvira delar in titlar för vårdpersonal i tre olika nivåer.

  • Examensbenämningar, som definieras i bestämmelser och utfärdas av läroanstalter, exempelvis medicine licentiat, bioanalytiker eller grundexamen inom social- och hälsovård, närvårdare.
  • Auktoriserade eller skyddade yrkestitlar som grundar sig på lagar och förordningar gällande hälso- och sjukvårdspersonal, exempelvis läkare, laboratorieskötare eller närvårdare.
  • Tjänste-, jobb- eller befattningstitlar som bestäms av arbetsgivaren, exempelvis sjukhusläkare, avdelningsskötare, tandskötare eller närvårdare.

Titeln skötare ska inte användas inom social- och hälsovårdsorganisationer. Den beskriver inte för patienter, kolleger eller andra personer vilken kompetens och vilka kunskaper arbetstagaren har. Man bör också vara försiktig med nya titlar.

En studerande ska på arbetsplatsen använda en namnskylt där det står studerande, även om han eller hon arbetar som vikarie för en auktoriserad yrkesperson.

Mer information finns på Valviras webbplats