Image text
Foto: iStock

Tehys medlemmar kan ansöka om stipendier för studier. Utöver enskilda medlemmar kan även olika grupper ansöka om stipendier.

Syftet med studiefonden är att främja medlemmarnas yrkesmässiga utveckling och fackföreningsverksamhet, stödja forsknings- och utvecklingsverksamhet i fråga om yrkesverksamheteten och arbetsgemenskapen samt att öka anseendet för tehyiternas yrken. Utöver enskilda medlemmar kan även olika grupper ansöka om stipendier.

Ansökan om stipendier från studiefonden pågår året runt. Du kan ansöka om stipendier antingen i förväg eller i efterhand. Vi behandlar din ansökan ungefär inom en månad efter att ansökan lämnats in och beviljade stipendier betalas två gånger per månad. Under sommaren är handläggningstiden längre i fråga om både ansökningar och utbetalning av studiepenningar.

Utöver enskilda Tehymedlemmar kan även olika grupper ansöka om stipendier.

De beviljade stipendierna uppgår till 70–150 euro i genomsnitt.

Enligt stadgarna beviljar studiefonden stipendier för

 •  studier som främjar professionell utveckling eller fackföreningsverksamhet, t.ex. studiedagar och -resor, konferenser och utbildningar
 • forskning i och utveckling av yrkesverksamheten och arbetsgemenskapen, för publikationsverksamhet och internationell verksamhet
 • kortvarig yrkesinriktad fortbildning, som inte syftar till examen, och för studieresor

Stipendier beviljas inte för

 • grund- eller specialiseringsstudier eller fortsatta studier som leder till examen (inkl. utbytesstudier och praktik utomlands som ingår i examina)
 • kompletterande utbildningar som är avsedda att bekostas av arbetsgivaren
 • Tehys egna eller andra fackorganisationers utbildningsverksamhet
 • fritidsverksamhet eller -studier
 • sociala grunder
 • förlust av inkomst
 • registrerings- eller uppdateringsavgifter
 • tillbehör (såsom datorer)
 • studier som avslutats mer än ett år sedan.

Fyll i blanketten omsorgsfullt. Innan du skickar blanketten ska du säkerställa att utbildningen och kostnaderna i fråga framgår av den. Kontrollera också dina kontaktuppgifter.

Mer information: utbildningsplanerare Saara Falk, [email protected] 

Ansök om stipendium