Image text
Foto: iStock

Syftet med studiefonden är att stödja medlemmarnas fackföreningsverksamhet och professionella utveckling samt såväl forskning i och utveckling av yrkesmässighet och arbetsgemenskaper som att öka respekten för tehyitiska yrken.

Ansökan om stipendier från studiefonden pågår året runt. De inkomna ansökningarna behandlas inom cirka en månad från stipendieansökan. På sommaren dröjer behandlingen lite längre. Du kan ansöka om studiebidrag antingen i förväg eller i efterhand.

Utöver enskilda medlemmar kan även olika grupper ansöka om stipendier.

De beviljade studiebidragen är i genomsnitt 70–150 euro.

Stipendierna från studiefonden är avsedda för Tehys medlemmar.

Ur studiefonden beviljas stipendier enligt stadgarna för

  • studier som främjar professionell utveckling eller fackföreningsverksamhet, t.ex. studiedagar och -resor, konferenser och utbildningar
  • forskning i och utveckling av yrkesmässighet och arbetsgemenskaper, för publikationsverksamhet och internationell verksamhet
  • kortvarig professionell kompletterande utbildning, som inte syftar till examen, och för studieresor

Stipendier beviljas inte

  • för grund- eller specialiseringsstudier eller fortsatta studier som leder till examen (inkl. utbytesstudier och praktik utomlands som ingår i examina)
  • för kompletterande utbildningar som är avsedda att bekostas av arbetsgivaren
  • för fritidsverksamhet eller -studier
  • på sociala grunder
  • inkomstförlust
  • tillbehör (t.ex. datorer).