Löneökningar på agendan i FinnHEMS och Tehys kollektivavtalsförhandlingar

FinnHEMS och Tehys kollektivavtalsförhandlingar fortsatte idag den 19 april.

Parterna är fortfarande långt ifrån varandra när det gäller löneökningarnas nivå. Förhandlingarna fortsätter onsdagen den 24 april.