Tehy har sagt upp två kollektivavtal inom ambulanssjukvården

Tehy har idag sagt upp två kollektivavtal inom den privata sektorn: FinnHEMS och ambulanssjukvårdens kollektivavtal.

Image text
Foto: Aki Rask

Båda kollektivavtalens giltighetstid upphör den 30.4.2024.

Uppsägning är en vanlig åtgärd relaterad till förhandlingsprocessen som möjliggör överenskommelse om en ny arbetsavtalsperiod.

Förhandlingarna kommer att fortsätta för FinnHEMS del den 27.3 och för ambulanssjukvården den 3.4.