Arbete som utförs på söndagar, söckenhelger, lördagar, kvällar och nätter berättigar till särskild ersättning, alltså tillägg till grundlönen. Arbete under söndagar och söckenhelger ersätts med ett tillägg på hundra procent av grundlönen.

Ersättningarna för lördags-, kvälls- och nattarbete varierar mellan olika kollektivavtal. Även de tider som berättigar till ersättning för kvälls-, lördags- och nattarbete varierar.

Exempel

  • Ersättningen för kvällsarbete är vanligen 15 procent av timlönen och betalas ut för arbete som utförts kl. 18.00–22.00.
  • Med nattarbete avses vanligen arbete som utförs kl. 22.00–07.00, och ersättningen för nattarbete är 30–45 procent av timlönen.
  • Ersättningen för lördagsarbete är vanligen 20 procent av timlönen och betalas ut för arbete som utförts kl. 06.00–18.00.

Kollektivavtalet innehåller också bestämmelser om huruvida ersättningen ges som motsvarande ledig tid och huruvida arbetsgivaren ensidigt kan bestämma i vilken form ersättningen ska ges (pengar eller motsvarande ledig tid).

Om inget kollektivavtal tillämpas på anställningsförhållandet har den anställda endast rätt till ersättning för söndagsarbete i enlighet med vad som stadgas i arbetstidslagen. I vissa fall avtalar man också om andra ersättningar i arbetsavtalet.

Mies

Bli medlem i Tehy

Vi är en gemenskap som ger trygghet, men också glädje och energi. Förtroendemannen och Tehys experter hjälper dig med frågor beträffande anställningen. Vid behov får du gratis rättshjälp, och andra fantastiska medlemsförmåner, såsom de försäkringar som behövs i arbetslivet!